31.01.2019

Valmennuksessa ei ole kyse valmentajasta

Annette Evokari
Asiantuntijavalmentaja

Asiantuntijavalmentaja Annette Evokari kertoo kokonaisvaltaisen valmennuksen vastuita ja Virran valmennusfilosofiaa valmentajan näkökulmasta.

Liikunta-alalle töihin hakeutuvat tietävät jo ennakkoon, että liikunta-alalla ei ole samanlaista valvovaa tahoa kuin vaikkapa terveydenhuollossa on. Harvalla valmentajalla myöskään on kokonaiskäsitystä siitä, kuinka eri lainalaisuudet pätevät terveydenhuollon ammattilaisiin. Liikunta-alan valvonnan puuttuminen nostaa valmentajan vastuuta toimia parhaimman tietämyksensä mukaan sekä oman ammattietiikkansa ymmärtäen – valmennettavasta riippumatta. Valvovan tahon puute jättää myös asiakkaalle suuremman vastuun tunnistaa itselleen sopiva valmennuspalvelu ja palvelun tuottaja. Liikunta-alan liittäminen lääkärikeskuksen hyvinvointipalveluihin on mahdollista vain moniammatillista yhteistyötä vaalimalla sekä näyttöön perustuvaan tietoon nojaten. Lääkärikeskustoiminta asettaa tarkat pelisäännöt liikunta-alan ammattilaisten ammattieettiseen toimintaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen kunkin asiakkaan kohdalla. Standardit ovat korkealla, ja valmennuksen laadun sekä sisällön tulee olla asiantuntevaa, kattavaa ja turvallista.

Silminnähtävä ongelma voi olla oire, ei ongelman todellinen syy.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimmät osa-alueet tulee määrittää tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, eikä ehkä niihin, mitä asiakas itse priorisoisi. Erityisesti elämäntapamuutoksessa on tyypillistä, että asiakkaalla on aikaisempaa kokemusta hänelle toimimattomista menetelmistä esimerkiksi painonhallinnassa. Kertyneen ylipainon taustalla on usein jokin muu painonnousun aiheuttava tekijä. Näin ollen ylipaino on nähtävissä oireena, eikä syynä. Tavoitellessa pysyvää muutosta on tärkeintä selvittää ensiksi painonnousun todellinen syy, eikä esimerkiksi pudottaa painoa nopeilla menetelmillä ja vasta sen jälkeen opetella uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja käytännössä. Virran valmennuksissa opetellaan heti alusta saakka käyttämään työkaluja, joita asiakas pystyy ylläpitämään valmennuksen jälkeenkin. Näin on mahdollista saavuttaa muutoksen pysyvyys.

Valmentajan henkilökohtainen arvomaailma ei saa vaikuttaa valmennukseen.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi saatetaan herkästi rajata vain fyysiseen suorituskykyyn, uneen ja ravitsemukseen. Mikäli ihmisen hyvinvointi rakentuisi vain näistä kolmesta osa-alueesta, valmennushaasteiden ratkaiseminen olisi paljon yksinkertaisempaa. Terveyteen ja hyvinvoivaan olotilaan vaikuttavat merkittävästi stressinhallintataidot, yleinen tyytyväisyys niin itseen kuin ympäristöön ja elämän olosuhteisiinkin. Valmentajan vastuulla on ymmärtää kaikki osa-alueet ja kohdata asiakas yksilönä. Valmentajan täytyy myös ohjata asiakasta siten, että hänen energiansa ja fokuksensa kohdistuisivat kokonaisuuden kannalta merkittävimpiin asioihin, eikä valmennus kuormittaisi asiakasta liikaa. Valmiiksi ylivirittynyttä ja tarmokasta asiakasta tulee osata opettaa rauhoittumaan ja vaalimaan palautumista, samoin kuin arjessaan passiivista asiakasta tulee osata kannustaa pieniin aktivoiviin tekoihin ja muutoksiin. Valmentajan tulee myös erilaisissa tilanteissa ymmärtää kokonaiskuormituksen vaikutukset fysiologiaan. Haastattelun lisäksi asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamista tukee mittaukset, kuten Virta 360 -hyvinvointianalyysi tai muu asiakkaan tavoitteisiin ja lähtötasoon parhaiten sopiva mittaus. Näin valmentaja saa varmistuksen siitä, onko hänen turvallista valmentaa asiakasta yksin, vai vaatiiko valmennus myös lääketieteen ja muun erityisasiantuntijan läsnäoloa valmennuksen aikana.

Oleellisin osa valmennusta on se, että valmennettava olisi valmennussuhteessa aina keskiössä, eikä valmentajan henkilökohtaisella arvomaailma vaikuta valmennukseen. Valmentajan tulee ylläpitää ammattitaitoaan, jotta hän voi aidosti kohdata asiakkaansa ihmisenä sekä tukea asiakasta hänelle merkittävissä ja tärkeissä asioissa, sekä taata hänelle terveellinen ja turvallinen tapa elämäntapamuutokseen. Näillä keinoilla asiakkaan itseohjautuvuutta voidaan tukea parhaiten ja elämänlaatu voi kehittyä asiakkaan toivomaksi.

Tutustu ammattitaitoiseen valmennustiimiimme ja palveluihimme tästä linkistä.

Tekstin kirjoittamiseen on osallistunut Virran johtava liikuntafysiologi Jussi Sievälä.

Käyttämäsi selain on vanhentunut ja se ei välttämättä toimi tällä sivustolla. Suosittelemme uusimman Chrome-, Firefox- tai Safari-selaimen käyttämistä.