12.08.2019

Yrityskulttuuri on uusi brändi

Petteri Kilpinen
Johdon valmentaja

Hallituksen asettama tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on hieno asia. Keinot sen sijaan vaativat hiontaa. Suuri osa suomalaisista käy töissä joka tapauksessa, päästään tavoitteisiin tai ei. Myös työssä käyvien elämästä suurin osa kuluu töissä, töistä palautuessa tai töitä suunnitellessa. Siksi työssä jaksaminen heijastuu suoraan ihmisten elämänlaatuun.

Määrän lisäksi on tärkeää tavoitella laatua työelämässä. Se on ratkaisijan roolissa työväestömme hyvinvoinnissa.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan ihmiset uupuvat töissä yhä enemmän. Se heijastuu koko Suomen suorituskykyyn. Syyt piilevät pääosin työelämän murroksessa.

Useimmiten asiaan tartutaan kuitenkin teknologialähtöisesti. Uhkakuvia maalaillaan siitä, miten tekoäly, robotiikka ja automatisaatio vievät meiltä työpaikat. Samalla unohtuu ihmisen kannalta tärkein, eli tarve muuttaa työkulttuuria ja työtapoja vastaamaan nykyajan työn vaatimuksia.

Entisaikojen paikka- ja aikasidonnaisen työn tilalle on tullut alati muuttuva työ, jossa on tärkeää osata johtaa itseään. Kun teollisella aikakaudella työntekoa haittaavat vaivat olivat fyysisiä, ja ruumiillinen työ veti ihmisen jumiin hartioista alaspäin, nykypäivänä työ jumittaa kaiken hartioiden yläpuolelta. Stressi, henkinen kuormitus ja työuupumukseen viittaavat oireet yleistyvät koko ajan.

Muutos lähtee sitoutuneista johtajista

Sairauspoissaolot tai työkyvyttömyys eivät kerro koko totuutta hyvinvoinnista yrityksessä. Paljon yleisempää on, että työntekijä tulee töihin, mutta ei kykene työskentelemään täydellä teholla. Tämä ns. presenteismi tulee tutkimuksen mukaan jopa kymmenen kertaa sairauspoissaoloa kalliimmaksi.

Organisaation strategiaan kuuluu nykyään erilaisia henkilöstön kehittämisohjelmia, joiden tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista. Osaamisen kehittämistä on kuitenkin turha suunnitella, jos henkilöstöllä ei ole voimavaroja niitä toteuttaa. Toisaalta pelkän jaksamisen kehittäminenkään ei vie yritystä eteenpäin, jos tapa tehdä töitä on vanhentunut.

Tutkimusten mukaan henkilöstön hyvinvointiin tähtäävät ohjelmat eivät toimi, ellei yrityksen johto ole sitoutunut niihin. Vasta sitten kun paremmat valinnat ovat osa yhteistä toimintatapaa yrityksen sisällä, voidaan yrityskulttuuria aidosti muuttaa.

Suorituskykyä saadaan parannettua, jos yritysten johto sopeutuu työkulttuurin muutokseen riittävän tehokkaasti ja kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksamiseen.

Hyvinvoiva yritys on vetovoimainen työpaikka

Toimiva, jaksamista tukeva yrityskulttuuri ei vaikuta pelkästään nykyisten työntekijöiden hyvinvointiin, vaan myös mielikuviin yrityksestä työpaikkana. Kun työnantajamielikuva on kunnossa, yritys houkuttelee osaavia työntekijöitä ja he pysyvät talossa kauemmin.

Kyse ei ole hyvinvointitrendistä, vaan ihan oikeasta bisneksen tekemisen ydintaidosta ja yrityksen kilpailukyvystä. Jos yrityksissä voidaan hyvin, kotonakin näytetään iloisempaa naamaa. Ja kun kotona asiat ovat paremmin, on voittajana koko suomalainen yhteiskunta.

Käyttämäsi selain on vanhentunut ja se ei välttämättä toimi tällä sivustolla. Suosittelemme uusimman Chrome-, Firefox- tai Safari-selaimen käyttämistä.