“Energiset ihmiset ottavat vastaan haasteita, joita muut välttävät.”

Valmennusfilosofiamme yhdistää tutkitun tiedon ja tieteen ajatteluun varianssista. Se perustuu optimaalisen kuormituksen ja palautumisen hallintaan, joilla vaikutetaan suorituskyvyn kasvuun.

Näistä syntyy käytännönläheinen muutosmatka, jonka aikana luodaan hyvinvointia kasvattavia uusia, pysyviä tapoja.

Valmennustemme lähtökohtana on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan kartoittaminen, joista muodostuu näkemys koko yrityksen voimavarojen todellisesta tilasta. Tulosten perusteella räätälöimme yrityksille ja niiden yksiköille tai henkilöstöryhmille valmennusohjelma, jonka avulla saavutetaan asetetut tavoitteet. 

Seuraamme valmennustemme vaikuttavuutta ja tuloksia koko valmennuksen ajan, ja sen jälkeenkin. Tiedolla valmentamisen apuna käytämme todistetusti toimivia menetelmiä kuten Aisti Health -hyvinvointikartoitustaFirstbeatia, Inbodyä, FMS:ää ja K5-kestävyystestiä.

Aava Virta valmennus on Lääkärikeskus Aavan hyvinvointiyksikkö, jonka valmennus pohjautuu tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Virta-valmennuksen asiantuntijat ovat omien alojensa parhaita osaajia ja hyödynnämme osaamista moniammattillisesti valmennuksissamme asiakkaiden ja asiakasryhmien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimimme Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppanina, jossa yhteistyön keskeinen tavoite on lisätä hyvinvointia yhteiskunnassamme.